Regulamin użytkowników usług Yellowcobweb

Yellowcobweb nie kontroluje treści, które użytkownik umieszcza i nie gwarantuje dokładności, pochodzenia i jakości takich treści.

Yellowcobweb w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za materialne lub niematerialne straty lub szkody wynikające z korzystania z portali i usług.
  1. Szanujemy prawa innych osób i tego samego oczekujemy od naszych użytkowników.
  2. Zabronione jest publikowanie na Yellowcobweb treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem.
  3. Zabronione jest publikowanie na Yellowcobweb treści obraźliwe, wulgarne, nienawistne, rasistowskie i szowinistyczne, publikowanie, przesyłanie, udostępnianie i upowszechnianie informacji, że użytkownik wie lub podejrzewa, że są fałszywe, i których używanie może spowodować uszkodzenie innych użytkowników, fałszywe oświadczenia, lub reprezentacji w imieniu innych osób fizycznych lub prawnych, publikowania, wysyłania i udostępniania treści, które są chronione prawem autorskim, publikowania, wysyłania i wymiany niechcianych treści do użytkowników bez ich zgody lub wniosku, takie jak materiały promocyjne, materiały promocyjne, "spam", łańcuszki, materiałów promocyjnych i reklamowych, które zawierają fałszywe informacje, oświadczenia wprowadzające w błąd lub roszczeń, świadomie publikowania, wysyłania i udostępniania treści, które zawierają wirusy lub podobnych plików lub programów wprowadzonych w celu niszczenia lub ograniczania działania oprogramowania i / lub sprzętu i urządzeń telekomunikacyjnych komputer, przechowywanie i przekazywanie danych osobowych innych użytkowników.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej na Yellowcobweb przez użytkownika, jeśli uznamy, że jest ona sprzeczna z niniejszym Oświadczeniem lub naszymi zasadami.
  5. Zabronione jest publikowanie na Yellowcobweb dowodów tożsamości innych osób i poufnych informacji o charakterze finansowym.
  6. Poprzez przyjmowanie niniejszego Regulaminu, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że usługi m.in. reklamy, różne powiadomienia i podobnych wiadomościPomoc i obsługa techniczna
  7. Yellowcobweb użytkowników portalu i Usług nie zapewnia wsparcia telefonicznego. Pomoc i wsparcie są dostępne tylko poprzez odpowiedni adres e-mail.Odpowiednie adresy e-mail opublikowane na stronie internetowej wraz z opisem poszczególnych usług.
Linki do Yellowcobweb łącza do stron internetowych i usług, które nie są własnością lub kontrolowanych przez Yellowcobweb. Yellowcobweb nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron.
Płatnych reklam w Portalu
Reguły, zasady i warunki, cenniki i formy reklamy na stronie znajdują się na stronie Marketingu.
Yellowcobweb zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie i nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z takich zmian. Te zmiany mają wpływ na publikacji Yellowcobweb portalu.